0 people signed the petition since January 13, 2014

nanbaget

دوستان گرامی هموطنان عزیز

اخیرا موردی خیلی ذهنم رو مشغول کرده و از طرفی هم بی توجهی مسئولین ذیربط من را برآن داشت تا با تهیه طومار اینترنتی در صدد رفع این معضل با همکاری همه شما برآییم

و اما اصل ماجرا در خصوص نان باگت هایی هست که صبح ها توسط توزیع کنندگان پست درب های مغازه های اغذیه فروشی بدون در نظر گرفتن نکات بهداشتی و سلامتی گذاشته میشه و همه گذرا از اون رد میشویم و از طرفی هم ادارت بهداشت مناطق هم بی توجه به آن هستند
لذا بر خورد لازم دانستم تا شاید با جرقه ای توسط شما دوستان بتوانیم با این معضل که باعث شیوع بیماری و الودگی بوده و خواهد شد برخورد کنیم
و بر همین اساس طومار اینرنتی به ادرس ذیل را تهیه کردم که تقاضا دارم ضمن امضا کردن آن لینک مربوطه را در فیس بوک های و جاهای مختلف نت توزیع و کپی تا دیگران هم با امضا آن اعلام حمایت کنند تا بعداز پایان مراحل به وزارت بهداشت فرستاده شود
باشد که ما گامی در جهت سلامت شهروندان جامعه خود بر داشته باشیم

View Signatures without signing

Sign Petition

To sign this petition, enter your name and e-mail address below.

We will not sell or give away your email address to any third party!